Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

[Season 4 Episode 2 @poplieradio]

by lkrory21
lkrory21 | Season 4 Episode 2
Sat 13/10/2012 | 18:00 - 20:00 | http://poplie.eu

Featuring: The War On Drugs / DIIV / Tropic Of Cancer / Lykke Li / oOoOO / Darkstar / Ulrich Schnauss / The Advisory Circle / Chromatics / Maserati / Poolside & many more...

Poster contains part of the image Radio Night Light by Flickr user Gimli Longbow.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου