Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

[Αποκαλόκαιρο // Summer's End]

by lkrory21


Αποκαλόκαιρο // Summer's End
Αναμνήσεις από την Κέρκυρα (Χ3), Πήλιο, Θολό Ηλείας, Πρέσπες και ενδιάμεσους σταθμούς // To Be Continued...


#Enjoy!