Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

[R.I.P. Adam Yauch (1964 - 2012)]

by lkrory21
"Cause you can't, you won't and you don't stop 
Cause you can't, you won't and you don't stop 
When you can't, you won't and you don't stop 
MCA come and rock the sure shot"

R.I.P. Adam 'MCA' Yauch (1964-2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου