Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

[Season 4 Episode 7 @poplieradio]

by lkrory21
lkrory21 | Season 4 Episode 7
lkrory21 | Season 4 Episode 7 
Sat 24/11/12 | 18:00 - 20:00 | Poplie.eu 

Featuring: Autre Ne Veut, Hype Williams, Raime, The You And What Army Faction, Philip Glass (remixed), Tim Hecker & Oneohtrix Point Never, a mini tribute to Austin Peralta (1990 - 2012), Bon Iver, Marissa Nadler, The Great Park and many more!

Poster contains part of the image L by Flickr user Harry.f.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου