Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

[Season 5 Episode 8 @poplieradio]

by lkrory21
lkrory21 | Season 5 Episode 8
lkrory21 | Season 5 Episode 8
Tuesday 29.10.2013 | 11pm EET | Poplie Webradio

Poster contains a part of the image titled "The Door" posted on Lou Reed's official facebook page on Sunday 27/10.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου