Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

[RIP GSH]

by lkrory21
Gil Scott-Heron
1/4/1949 - 27/5/2011 
"RIP GSH..and we do what we do and how we do because of you.And to those that don't know tip your hat with a hand over your heart & recognize" Chuck D (via twitter)No matter how far wrong you've gone,  you can always turn around...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου