Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

[Season 3 Episode 7 @poplieradio]

by lkrory21
Season 3 Episode 7 @poplieradio
Sunday 13/11/2011 | 20:00 - 22: 00 | Listen & Join The Chat

Enjoy!

Poster contains part of  an image of US Burning Man Festival 2011 as taken from space by TerraSAR-X radar satellite, operated by the German Aerospace Center (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; DLR). More info here.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου