Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

[Temporary View]

by lkrory21

SBTRKT - 'Temporary View' (feat. Sampha)

"I see those multi coloured tears that are bleeding from your eyes
I see the rainbow and the darkness at the same time..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου