Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

[Saturday As Usual @poplieradio]

by lkrory21
"Dreaming in neon" 
As every Saturday, 18:00 - 20:00 @ Poplie.eu 
Tune In || Join The Chat || Enjoy!

Αυτά προς το παρόν...
...See Ya In The Pit!

Poster contains parts of Fluorescent Family Values image by Flickr user Darwin Bell.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου