Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

[You Are Listening To...]

by lkrory21

You Are Listening To: 

Creative Commons Ambient music from Soundcloud mixed with live police radio chatter from various North American cities. Χάσιμο... (via Soundcloud Tumblr)

Αυτά προς το παρόν...
...See Ya In The Pit!


Photo: Hollywood from Flickr user Kara Brugman.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου