Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2007

Τριανταδυάμπιτος πια...

by lkrory21
Αριθμητικά: 32
Ολογράφως: Τριάντα δύο
Ρωμαϊκή Γραφή: XXXII
Δυαδική Μορφή: 100000
Δεκαεξαδική: 20

Επίσης 32 είναι (άχρηστες πληροφορίες #100234 - #100334...):

Ο ατομικός αριθμός του
Γερμάνιου στον περιοδικό πίνακα...
Η θερμοκρασία τήξεως του νερόυ στην κλίμακα Fahrenheit (αντίστοιχα 0° C) ...
Ο αριθμός των δοντιών σε πλήρη οδοντοστοιχία ενήλικα...
Ο διεθνής κωδικός κλήσης για το Βέλγιο (0032)...

M-32: Πολιτειακός αυτοκινητόδρομος στο Michigan από το East Jordan στην Alpena...
M32: Βρετανικός αυτοκινητόδρομος από το Hambrook στο Bristol...
Οι ολοκληρωμένες αριθμημένες σονάτες για πιάνο του Ludwig Van Beethoven...
Οι τοποθεσίες εντός Η.Π.Α. που περιλαμβάνουν την λέξη Eagle στην ονομασία τους(!)...
Ο αριθμός της φανέλας των Magic Johnson, Karl Malone, Sandy Coufax (baseball) και Steve Carlton (baseball)...


...και
άλλα πολλά ...

Φώτο: Η φανέλλα του
Steve Carlton από τo 1986 με τους Philadelphia Phillies φορεμένη σε αγώνες και υπογεγραμμένη από τον ίδιο. Αξία 6.990$ (!). Αν τυχόν ενδιαφέρεστε, κλικ χίαρ!

2 σχόλια: