Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

3 From 1 At 5: Broadcast

by lkrory21
"When I met Trish I was surprised at how much she smiled and laughed. Such an amazing light!Flying Lotus (via twitter)

R.I.P Trish Keeenan [1968 - 2011]

1. 'Valerie' [Haha Sound, 2003]


2. 'Papercuts' [The Noise Made By People, 2000]


3. 'Tender Buttons' [Tender Buttons, 2005]


+1:

Broadcast & The Focus Group - 'I See, So I See So'
[...Investigate Witch Cults Of The Radio Age, 2009]

Αυτά προς το παρόν...
...See Ya In The Pit!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου